אין תענוג וסיפוק גדולים יותר מביטול כתב אישום עבור לקוח חרד ומפוחד .

ביטול כתב אישום וסגירת תיק פלילי שייחס ללקוחי עבירות אלימות ואיומים.