סיום תיק באי הרשעה. תיק שאיים להחריב ללקוחי, עובד ציבור בכיר, קריירה של 20 שנה.
מלכתחילה, הוגש נגדו כתב אישום חמור שייחס לו עבירות אלימות כנגד בנותיו.
בליווי מקצועי שלי, שולב הלקוח בטיפול שיחות ייעודי לשיפור התקשורת בביתו. במקביל בעקבות ניהול מו"מ מול המדינה המאשימה, השתכנעה האחרונה למתן את כתב האישום ולהסכים למספר דחיות על מנת להעמיק הטיפול שעובר הלקוח.
בסופו של יום הצלחנו להביא לביטול הרשעתו של הלקוח !!.
המשמעות ללקוח היא שלא יפוטר מעבודתו והוא לא מוכתם בכתם פלילי.