צריך להבין שכאשר מוגשת תלונה למשטרה על ידי מתלונן או מתלוננת , המתלונן או המתלוננת לא אלו המנהלים והאחראים על החקירה ותוצאותיה אלא המשטרה. מכיוון שכך אין למתלונן או מתלוננת יכולת או אפשרות "לבטל תלונה" לאחר הגשתה. רבים נוטים לטעות בעניין זה. יחד עם זאת כמובן שהרשות החוקרת או רשות תובעת, באם הטיפול יועבר אליהם, בהחלט יהיו קשובים למתלונן/ת ולעמדתו/ה שלא לעמוד על תלונתו/ה.
מעצר אדם לצרכי חקירה הוא לא מקדמה על חשבון עונש עתידי. מעצר הוא אמצעי חקירתי שמטרתו חקירת חשוד תוך צמצום אפשרות לשיבוש הליכי חקירה בדרך של תאום גרסאות, העלמת ראיות וכיו"ב ו/או מניעת סיכון מהחשוד למתלונן/ת או כלפי הציבור. ככלל המעצר לצרכי חקירה הוא החריג כשהכלל הוא בחינת אפשרות שחרורו של החשוד בתנאים שיפגעו בחרותו בצורה פחותה. יודגש כי מעצרו של אדם לצרכי חקירה מוגבל בזמן ולא ניתן להאריך ימי מעצרו של חשוד מטעם של צרכי חקירה לעולמי עד… לתשובות מפורטות וממוקדות יש לפנות לעו"ד אדי אבינועם.
הזכות להיוועץ בעו"ד מוכרת בחוק ואף הוכרה בפסיקה כזכות חוקתית. ככלל חובה על החוקר ליידע חשוד בדבר זכותו להיוועץ בעו"ד ועל החוקר לעשות כל שביכולתו לאפשר מפגש כזה בהקדם. הפסיקה מכירה במקרים מסוימים אף באפשרות של פסילת הודעה שנגבתה מחשוד אם לא התקיימה לאותו חשוד זכותו להיוועץ בעורך דין. רצוי ומומלץ לכל חשוד להיוועץ בעו"ד פלילי מנוסה בטרם חקירתו כדי למנוע חלילה טעויות מצד החשוד בתשובותיו או בדרך ניסוח תשובותיו שעלולות להזיק לו בהמשך חקירתו באופן שיכול לחזק כוון של הגשת כתב אישום כנגד אותו חשוד.
משנחקרת תחת אזהרה ואם נלקחו ממך טביעות אצבע הרי שקרוב לוודאי שעומד כנגדך תיק פלילי שיופיע במרשם הפלילי כתיק מב"ד (ממתין לבירור דין). מומלץ שתיעזר בשרותי עו"ד פלילי עימו תתייעץ ושיבחן אפשרות להגיש בשמך בקשה לסגירת התיק הפלילי.
לקוחות שואלים
דילוג לתוכן