/מדיניות פרטיות להגנה על מידע גולשים הנאסף באמצעות קמפיין פייסבוק. עורך דין אדי אבינועם מתחייב לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף על לקוחות וגולשים באמצעות קמפיין של פייסבוק. עורך דין אדי אבינועם מתחייב כי כל מידע הנאסף באמצעות הקמפיין לא יועבר לאף גורם אחר וכי השימוש בו יעשה למטרות יצירת קשר עם גולשים אשר ביקשו לקבל הצעת מחיר בגין שירותי עורך דין אדי אבינועם. אנו מתחייבים לשמור על פרטיות המידע של כל הגולשים אשר מלאו טופס לידים בפייסבוק ולא לנצלו לרעה בשום צורה.
­

מדיניות פרטיות להגנה על מידע גולשים הנאסף באמצעות קמפיין פייסבוק. עורך דין אדי אבינועם מתחייב לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנאסף על לקוחות וגולשים באמצעות קמפיין של פייסבוק. עורך דין אדי אבינועם מתחייב כי כל מידע הנאסף באמצעות הקמפיין לא יועבר לאף גורם אחר וכי השימוש בו יעשה למטרות יצירת קשר עם גולשים אשר ביקשו לקבל הצעת מחיר בגין שירותי עורך דין אדי אבינועם. אנו מתחייבים לשמור על פרטיות המידע של כל הגולשים אשר מלאו טופס לידים בפייסבוק ולא לנצלו לרעה בשום צורה.

דילוג לתוכן