/קבלת כתב מינוי מלשכת עורכי הדין למינויי כיו"ר הוועדה לעניינים פליליים במחוז המרכז.
­

קבלת כתב מינוי מלשכת עורכי הדין למינויי כיו"ר הוועדה לעניינים פליליים במחוז המרכז.

דילוג לתוכן