­

סגירת תיק פלילי

סגירת תיק פלילימשנפתחה חקירה פלילית כנגד חשוד, יש וחשודים בוחרים "לשבת על הגדר" ולהמתין להחלטת הגורמים המוסמכים באם להורות על סגירת התיק, בין ב"העדר אשמה", או בהעדר "עניין לציבור", או שמא בעילת – "העדר ראיות מספיקות", או להמתין להגשת כתב האישום כנגד החשוד תוך הכתרתו בסטטוס הלא מחמיא בהפיכתו לנאשם בתיק פלילי.
ככלל, המלצתי לחשוד שנפתחה נגדו חקירה פלילית תהיה לנסות לקחת את גורלו בידו וליזום מהלך בהגשת בקשה לסגירת תיקו הפלילי באמצעות עורך דין פלילי שמתמחה בכך,לגורמים המוסמכים, שיבחנו את הבקשה עם שאר חומרי החקירה, בנסיון לקטוע התהליך באיבו בטרם יתעצם.
בקשה לסגירת תיק פלילי יש בה כדי להביא נתונים נוספים בפני הגורמים המוסמכים שלעיתים לא בא זכרם במסגרת חומר החקירה שנאסף, כגון נתונים אובייקטיביים נוספים היכולים לשפוך אור נוסף על נשוא החקירה והנפשות הפועלות העומדות בבסיס החקירה, כמו גם נתונים אישיים רלוונטיים כדוגמת מצב אישי, משפחתי, רפואי, מקצועי וכו' היכולים להוות בסיס נוסף למחשבה אצל הגורמים המוסמכים ולעיתים אף להטות את כפות המאזניים בהחלטה לסגירת התיק.

בקשה לסגירת תיק פלילי צריכה להיות מוגשת בשלב מוקדם, כדי שמטבע הדברים הבקשה עצמה "תתגלגל" יחד עם חומרי החקירה במעלה אינסטנציות מקבלי ההחלטות בעניינו של החשוד ויכולה להוות גורם משפיע נוסף בכלל הגורמים לתוצאת ההחלטה – אם לסגור התיק ואם לאו. אף אם יוחלט על ידי הגורמים המוסמכים שלא לסגור או לגנוז התיק הפלילי, למרות הבקשה לגניזה או סגירת התיק הפלילי, משרדינו מאמין שבקשה מפורטת ומנומקת השופכת אור על הנפשות הפועלות ולא רק על המקרה המשפטי היבש, יש בה כדי לחלחל ולהשפיע על קבלת ההחלטה שכן לעיתים "דברים היוצאים מלב חודרים אל לב". בקשות לסגירת תיקים, הנן בקשות תדירות שמשרדינו , עורך דין פלילי אדי אבינועם ,מגיש.