שוד תרנגולות? איך ובשביל מה לבצע שוד תרנגולות? משרדנו הצליח לשכנע את בית המשפט לבטל הרשעה בתיק פלילי שהתחיל כתיק שוד שהוסב לעבירת גניבה ואיומים בעניינו של פקח עירוני אוהב בעלי חיים שגנב תרנגולות במבצע נועז ושחרר אותם לחופשי בשדות. מצורפת כתבה בעניין : .https://rishon.mynet.co.il/local_news/article/H1yHIXn8u