סחיטה באיומים

משרד עורך דין פלילי אדי אבינועם מספק הגנה משפטית לחשודים או נאשמים בעבירות של סחיטה באיומים.
עבירת של סחיטה באיומים הינה עבירה חמורה המוגדרת כעבירת פשע שלה 2 דרגות חומרה: סחיטה באיומים שלא הניבה פרי ועונשה עד 7 שנות מאסר וסחיטה באיומים שהניבה פרי שעונשה עד 9 שנות מאסר.
מהותה של עבירת הסחיטה באיומים, היא שימוש באיומים כלפי אדם אחר בין בכתב, בעל פה או בהתנהגות לפגוע בחירותו, רכושו פרנסתו שמו הטוב או בצנעת הפרט שלו או באיומים על אדם לפרסם, או להימנע מלפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או תוך הטלת אימה על אדם בדרך אחרת והכל כדי להניע אדם לעשות מעשה או להימנע מלעשות מעשה שהוא רשאי לעשותו.
תיקים רבים של סחיטה באיומים טופלו במשרד עו"ד פלילי אדי אבינועם.
אחד מהתיקים המפורסמים שבהם טיפל עו"ד פלילי אדי אבינועם וקיבלו סיקור תקשורתי היה תיק הסחיטה באיומים שיוחס ללקוח המשרד כנגד ראש עיריית ראשון לציון לשעבר, מר מאיר ניצן, שהתחיל בתיק סחיטה באיומים והסתיים במיתון כתב האישום לעבירת איומים קלה, עבירה מסוג עוון, במקום עבירת הסחיטה באיומים וסיום התיק באי הרשעה, ללא הכתמה פלילית של לקוחנו.

עו"ד פלילי סחיטה באיומים

אין במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי.

מאמרים תמונת רקע