עתירת אסיר – ועדת שחרורים לאסירים

עתירת אסיר ועתירה נגד ועדת שחרורים

מחפשים התייעצות עם עורך דין פלילי – הגשת עתירת אסיר או עתירה נגד וועדת שחרורים ?אסיר הכלוא בבית הסוהר בישראל זכאי לתנאי כליאה הולמים שלא יפגעו בבריאותו ובכבודו ולשם כך לרשותו עומד הכלי של עתירת אסיר.

כך למשל זכאי אסיר, בין היתר לתנאי תברואה הולמים, תנאי אוורור ותאורה סבירים בתאו, כמו גם להליכה יומית באוויר הפתוח (זכות זו ניתנת להגבלה מטעמים של שמירה על שלומו של האסיר), כמו גם למיטה מזרן ושמיכות לשימושו האישי, כמו גם זכאי הוא להשתלב בפעילות פנאי או חינוך בהיקף ובתנאים על פי התקנות ובפקודות שירות בתי הסוהר.

הרציונל העומד בבסיס מתן הזכויות הללו הוא כי אסיר הוא אדם ככל אדם וכתלי בית הסוהר אינם מפרידים בין צלמו לכבודו.
כשלאסיר ישנן טענות הנוגעות לעניין מעצרו או מאסרו, יש בידיו על פי חוק להגיש עתירה נגד רשויות המדינה לאנשים הממלאים תפקידם על פי דין בכל ענין הנוגע למאסרו או למעצרו.

עתירת אסיר תוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא בית הסוהר שבו הוא מוחזק.
(כך למשל אם האסיר נמצא בבית הסוהר איילון, שברמלה אזי עתירת אסיר תוגש לבית המשפט המחוזי בלוד).

החלטת בית המשפט בעתירה ניתנת לערעור לפני בית המשפט העליון אם נתקבלה רשות לכך בבית המשפט בגוף ההחלטה או מאת שופט בית המשפט העליון.

עתירה נגד ועדת שחרורים

עתירת אסיר יכולה להיות גם מכוונת כנגד ועדת שחרורים שהחליטה למשל, לא לנכות 1/3 מתקופת מאסרו של אסיר שהובא בפניה, ובמקרה שכזה יבחן בית המשפט את סבירות החלטת וועדת השחרורים ויבחן אם לא נפל פגם בהחלטה המצדיק התערבות בית המשפט.

החוק מבחין הבחנה ברורה בין מי שטרם הוגש נגדו כתב אישור לבין מי המצוי בין כותלי סורג ובריח לאחר הגשת כתב אישום כנגדו.

זכויותיהם של הראשונים מצומצמים מאלו האחרונים.
כאן המקום להרחיב מעט באשר לפריבילגיית ניכוי ה- 1/3 לה זכאים אסירים המרצים מאסרם בבתי הכלא בישראל, בהתקיים קריטריונים מסוימים.

עתירת אסיר – אסיר, ככלל, המרצה מאסר, זכאי שעניינו יובא בפני ועדת שחרורים לאסירים שתשקול ניכוי 1/3 ממאסרו.
על מנת שאסיר יזכה לניכוי 1/3, קיימים קריטריונים מצטברים שאמורים להתקיים בדרך לבחינת שחרורו של האסיר אם הוא ראוי לשחרור והאם שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

כך למשל רלוונטי, אם זהו מאסרו הראשון של האסיר, אם לאו, האם עבר טיפול שיקומי במהלך מאסרו, האם התנהלותו בין כתלי הכלא היתה חיובית והאם קיימת תוכנית שיקומית בעניינו בין אם מטעם הרשות לשיקום האסיר (רש"א), בין אם תוכנית פרטנית ועוד ועוד.

ניכוי ה- 1/3 אינו אוטומטי ואינו זכות מוקנית.

עו"ד פלילי, שאליו יפנה אסיר, יפעל למיצוי תהליך השחרור כמיטב יכולתו המקצועית תוך עשיית מאמץ להביא המדינה להסכים לשחרורו של האסיר בשחרור מוקדם.

אין במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי.

מאמרים תמונת רקע

שתף פוסט זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן