קטין מול בגיר בראי ההליך הפלילי

קטין מול בגיר במשפט הפלילי

סוגיה שמועלת לא אחת בפני עורך דין פלילי היא זו שדנה באחריות הפלילית של קטינים למעשיהם . לאלו ביננו שחשבו שגיל 13, גיל הבר מצווה, הוא הגיל המסמן את קו הגבול בין הילדות לנערות או הגיל שמסמל מעבר לגיל בו אנו נושאים באחריות למעשינו, לרבות האחריות הפלילית לביצוע עבירות פליליות, כדאי לשים לב לעובדה הפשוטה לפיה סף האחריות הפלילית על פי החוק במדינת ישראל הוא גיל 12. כן, קראתם נכון, גיל 12. לא מספיק כדי לעלות לתורה ולהשלים מניין בבית הכנסת אך יאפשר פתיחת תיק פלילי ולהעמיד לדין על ביצוע עבירה פלילית תוך השבת צעיר כזה על ספסל הנאשמים. יחד עם זאת ואף על פי כן, החוק הפלילי ופסיקת בתי המשפט השונים, לאור פסיקת בית המשפט העליון עושים אבחנה ברורה בהתייחסות הרשות החוקרת התובעת והשופטת לחשוד/נאשם קטין מול החשוד/הנאשם הבגיר בכל הקשור לדין הפלילי המהותי והדיוני. קטין מול בגיר ,

לפי חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול), התשל"א – 1971, קובע כי קטין הוא "מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, ולעניין חשוד ונאשם לרבות בגיר שביום הגשת כתב האישום נגדו לא מלאו לו שמונה עשרה שנה. קטינים, ככלל, נשפטים אך ורק בבית משפט לנוער כשהעקרונות הכלליים בהתייחסות לקטין היא מימוש זכויות של קטין, כשהפעלת הסמכויות ונקיטת ההליכים כלפיו ייעשו תוך שמירת כבודו כקטין ומתן משקל ראוי לשיקולי שיקולי שיקומו, הטיפול בו, שילובו בחברה וכן בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו. כך למשל אין להעמיד לדין פלילי קטין יחד עם בגיר, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, כך למשל דיונים בבית משפט לנוער נדונים בדלתיים סגורות ואינם פתוחים לקהל הרחב. עדים קטינים שטרם מלאו להם 14 לא ייחקרו בתחנת המשטרה בין השעות 20:00 עד 07:00 ואילו קטין שמלאו לו 14 לא ייחקר בתחנת משטרה בין השעות 22:00 עד 07:00 ככלל, קטין שהוזמן לחקירה פלילית זכאי לכך שאחד מהוריו יהיה נוכח בחקירתו בתחנת המשטרה כשהחוק מונה זכויות רבות נוספות לקטינים שקצרה היריעה במאמר קצר זה מלמנות את כולן, שהפרתן עשויה להוביל לשחרורו של קטין אם תתבקש הארכת מעצרו ואף לזיכויו אם יוגש כתב אישום פלילי נגדו.

הרציונל העומד בבסיס ההתייחסות המקלה והמתחשבת בקטינים להבדיל מבגירים היא העובדה שקטינים באשר הם, בשלב בו טרם התגבשה זהותם ואישיותם יכול וימצאו עצמם מבצעים עבירות פליליות כאלו ואחרות כששיקול דעתם ויכולת קבלת ההחלטות שלהם אינה כפי המאפיינת בגירים. מנגד יש לזכור כי בטווח הקטינות בין 12 ל- 18, בית המשפט ייטה לראות ההבדלים המתבקשים בין מי שעבר עבירה בהיותו בן 12 וחצי לעובר עבירה שגילו על סף הבגירות בטווח הגבוה של הסקאלה. משרדינו הוא בעל נסיון עשיר בטיפול הן בבגירים והן בקטינים, בלווי משפטי פלילי.

אין במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי.

מאמרים תמונת רקע

שתף פוסט זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן