שיקול השיקום והטיפול בעת הענשת נאשם בפלילים

טווח הענישה לנאשם בפלילים

למרות שבית משפט קובע מתחם ענישה – רצפת ותקרת עונש לפי חומרת העבירה, רשאי לחרוג ממתחם העונש ההולם ולקבוע את עונשו של הנאשם לפי שיקולי שיקומו.

עורך דין פלילי אדי אבינועם בסירטון הסברה: לצד שיקולי ענישה הנשקלים בבית המשפט באיזון העונש ההולם תוך מתן משקל לחומרת המעשה הפלילי בנסיבותיו, מידת אשמו של הנאשם כמו גם סוג העונש שיש לנקוט בעניינו של הנאשם ומידת העונש הקונקרטי הצריך להיות מוטל על הנאשם, יש בידי הנאשם ובידי בא כוחו, עורך הדין הפלילי, כלי רב עוצמה היכול לשנות גורלו של הנאשם בענישתו המקלה ולפעמים מקלה מאוד, בהינתן היכולת להוכיח בפני בית המשפט כי הנאשם השתקם או קיים סיכוי של ממש כי ישתקם.

קיימים בהחלט מקרים שנאשמים עם עבר פלילי ואפילו עבר פלילי מכביד, זוכים לשכנע את בית המשפט כי מתקיים פוטנציאל שיקומי לגביהם המצדיק חריגה לקולא ממתחם הענישה שלהם. כך למשל, אם לא ניתנה להם מעולם הזדמנות אמיתית לעבור תהליך טיפולי שיקומי בעבר, בתיקים     הקודמים שלהם, כשזו הפעם מגלים תובנה ומוכנים להירתם לתהליך עם כוחות שלא היו להם מקודם.

צריך וחייב שיתקיימו 3 תנאים מרכזיים אצל החוטא/הפושע בדרכו לשכנע את בית המשפט ברצינות תחילת צעדיו בדרך השיקום והטיפול: הודייה; לקיחת אחריות על מעשיו של הפוגע; התחייבות אמיתית ומשכנעת שהסיכוי להישנות ביצוע עבירות לעתיד לבוא, שואף לאפס.

מאמרים תמונת רקע

שתף פוסט זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן