סגירת תיק פלילי לבני זוג שהוחשדו באלימות חמורה ואיומים כלפי שכנתם.