המדינה ביטלה כתב האישום החמור נגד לקוחנו תוך קבלת טענותינו להגנה עצמית.