/compuall_adm
­

אודות compuall_adm

מפרסם זה לא עדכן את הפרופיל שלו.
עד כו compuall_adm יצר 13 רשומות בבלוג.

הגנה משפטית לחשודים או נאשמים ברישום כוזב במסמכי תאגיד

רישום כוזב במסמכי תאגיד משרד עורך דין פלילי אדי אבינועם מספק הגנה משפטית לחשודים ונאשמים בעבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד, במסגרת טיפול בתיקי הונאה ומרמה של יחידים העובדים בארגונים, גופים ומוסדות, כשלא פעם אנו נתקלים בביצוע עבירות הכוללות זיוף מסמכים וכן רישום כוזב במסמכי התאגיד, במסגרת עמותות, חברות, שותפויות מוסדות בנקאיים וכו'. עבירות אלו, ...קרא עוד

קטין מול בגיר בראי ההליך הפלילי

קטין מול בגיר במשפט הפלילי סוגיה שמועלת לא אחת בפני עורך דין פלילי היא זו שדנה באחריות הפלילית של קטינים למעשיהם . לאלו ביננו שחשבו שגיל 13, גיל הבר מצווה, הוא הגיל המסמן את קו הגבול בין הילדות לנערות או הגיל שמסמל מעבר לגיל בו אנו נושאים באחריות למעשינו, לרבות האחריות הפלילית לביצוע עבירות ...קרא עוד

עבירות ההמתה בישראל- מה בין עבירת הרצח לעבירת ההריגה ועבירת גרימת המוות ברשלנות?

עבירות המתה, עבירות רצח, עבירות הריגה החוק הפלילי בישראל יוצר אבחנה בין שלוש עבירות ההמתה המוכרות בקודקס הפלילי – רצח, הריגה וגרם מוות ברשלנות. הגם, שעסקינן בשלוש עבירות שתוצאתן זהה – מוות, הרי שקיים בינהן הבדל תהומי במספר פרמטרים: ככלל,  למעט עבירות אחריות מוחלטת, או עבירות המתאפיינות באחריות קפידה, כשהדגש הוא על המעשה הפלילי, ...קרא עוד

סחיטה באיומים

סחיטה באיומים משרד עורך דין פלילי אדי אבינועם מספק הגנה משפטית לחשודים או נאשמים בעבירות של סחיטה באיומים. עבירת של סחיטה באיומים הינה עבירה חמורה המוגדרת כעבירת פשע שלה 2 דרגות חומרה: סחיטה באיומים שלא הניבה פרי ועונשה עד 7 שנות מאסר וסחיטה באיומים שהניבה פרי שעונשה עד 9 שנות מאסר. מהותה של עבירת ...קרא עוד

מתן הגנה משפטית לחשודים או נאשמים בעבירות פליליות

לכל חשוד בעבירה פלילית / נאשם בעבירה פלילית קיימות זכויות מהותיות ודיוניות. ראש וראשונה לזכויות – הזכות להיוועצות בעורך דין. קיימת חשיבות כי יעוץ לחשוד בפלילים ינתן על ידי עורך דין שזהו תחום עיסוקו וייצוגו ובמילים אחרות, ייצוג חשודים בפלילים - יעוץ משפטי לחשוד חשוב שיתבצע על ידי עורך דין שתחום התמחותו הוא התחום הפלילי ...קרא עוד

מה בין ראיה ישירה וראיה נסיבתית

דיני הראיות על פי החוק הפלילי והמשפט הפלילי עושים אבחנה ברורה בין ראיה ישירה וראיה נסיבתית. ראיה ישירה היא ראיה המוכיחה במישרין עובדה מן העובדות השנויות במחלוקת. לדוגמא, עד שראה את הנאשם מבצע המתת אדם אחר. להבדיל, ראיה נסיבתית היא ראיה המוכיחה קיומה של נסיבה על פיה ניתן להסיק את דבר קיומה של העובדה השנויה ...קרא עוד

עתירת אסיר – ועדת שחרורים

עתירת אסיר אסיר הכלוא בבית הסוהר בישראל זכאי לתנאי כליאה הולמים שלא יפגעו בבריאותו ובכבודו. כך למשל זכאי אסיר, בין היתר לתנאי תברואה הולמים, תנאי אוורור ותאורה סבירים בתאו, כמו גם להליכה יומית באוויר הפתוח (זכות זו ניתנת להגבלה מטעמים של שמירה על שלומו של האסיר), כמו גם למיטה מזרן ושמיכות לשימושו האישי, כמו ...קרא עוד

טיפול בעבירות פליליות – טיפול בתיקים פליליים

משרד עורכי הדין הפלילי אדי אבינועם מייצג בכל מגוון התיקים הפליליים והעבירות הפליליות. תיק פלילי המנוהל באופן בלתי מקצועי ובלתי מיומן עלול להביא לתוצאות קשות על המשך חיי החשוד/נאשם ובני משפחתו, בהכתמתו בכתם פלילי לשנים רבות אשר עלול להעיב על חייו המקצועיים, אישיים ומשפחתיים. תיק פלילי עלול להסתיים אף במאסר ולעיתים אף במאסר ממושך. כשם ...קרא עוד

זכויות נפגעי עבירה על פי חוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א 2001

זכויות נפגעי עבירה במשפט הפלילי ובניהול ההליך הפלילי, באופן מסורתי כשדנים בנושא זכויות נפגעי עבירה, מתקיים משולש בעל שלוש צלעות, או אם תרצו שלושה צדדים - המאשימה, מדינת ישראל, הנאשם העומד לדין על מעשיו ובית המשפט שדן ומכריע בעניינו של הנאשם. נפגע העבירה כעיקרון אינו צד לניהול ההליך הפלילי הרגיל כמפורט לעיל (למעט חריגים ...קרא עוד

  • טקס הקבלה לכלוא מסתיים רק כשהוא בוכה או מתעלף

טקס הקבלה לכלוא מסתיים רק כשהוא בוכה או מתעלף

דילוג לתוכן